Rekrutacja w firmie

Magazyn przeładunkowy

Zmiany w firmie a kompetencje pracowników

Dobrze przeprowadzony audyt pozwala uniknąć pochopnych decyzji. Kiedy w obrębie firmy powstaje nowa jednostka albo planowana jest fuzja, warto, a nawet trzeba przeprowadzić wówczas audyt kompetencji, pozwalający na podjęcie prawidłowych decyzji personalnych.

Nieprzemyślane, pospieszne zmiany mogłyby prowadzić nie tylko do poważnych nieporozumień, ale w konsekwencji do strat wynikających z niemożności poradzenia sobie przez pracowników z nowymi zadaniami. Z kolei odpowiednio rozwinięte i wykorzystane kompetencje pracowników mogą przyczynić się do rozwoju firmy w dobrym kierunku.

Układanie podłóg Gliwice

Rekrutacja

Kolejny etap rekrutacji

W wielu firmach etapy rekrutacji wyglądają podobnie, tak by możliwe było dobranie jak najlepszego zespołu spośród zgłaszających się kandydatów do pracy. Ważne jest to, co sami aplikujący mówią o sobie, jednak na kolejnym etapie konieczny jest audyt kompetencji, pozwalający na sprawdzeniu rzeczywistych umiejętności kandydata na dane stanowisko.

Podczas takiego audytu - prowadzonego i ocenianego przez specjalistów - osoba ubiegająca się o określone stanowisko otrzymuje zadania, które pozwalają przyszłemu pracodawcy przekonać się o jej poszczególnych umiejętnościach.